Informacja Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie ósmoklasisty oraz szkoleniach kandydatów na egzaminatorów.

Plan lekcji

Ferie- czas na zimę.

Lekcja wychowawcza

Uwaga, uwaga

Uwaga ósmoklasiści !