Ósmoklasiści naszej szkoły obejrzeli w Pałacu sali Inter nieodpłatnie film zrealizowany w oparciu o fakty i wydarzenia historyczne, poświęcony pamięci Żołnierzy Niezłomnych.W ocenie uczniów film przyczynił się do zrozumienia niezwykle złożonej rzeczywistości Polski po II wojnie światowej.