Login:   Hasło:
 
Informacje o konkursach przedmiotowych można uzyskać na stronie - www.ko-gorzow.edu.pl/konkursy-przedmiotowe.
Home Galeria Plan lekcji Nasza kadra O szkole Klasy Projekty Dokumentacja Filmoteka
PG1 Zajęcia pozalekcyjne Dni kontaktowe Konkursy przedmiotowe Podręczniki ODN Szkolne akcje Kontakt Rekrutacja
List otwarty Rady Rodziców
   

    O szkole

1 września 1963 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu. Mieszkańcy miasta otrzymali szkołę – pomnik 1000 - lecia Państwa Polskiego. Usytuowano ją na wzgórzu przy ulicy Żarskiej. Pierwszym kierownikiem został pan Tadeusz Żabski. W kolejnych latach funkcję dyrektora pełnili: pan Feliks Tęcza, pani Teresa Dziura, pani Halina Pilarczyk, pani Małgorzata Zdanowicz. Od 2013 roku funkcję tę pełni pani Dorota Stebelska.

4 maja 1965 roku szkoła otrzymała imię II Armii Wojska Polskiego. W roku 1973 z okazji 10 - lecia swojego istnienia, szkoła otrzymała sztandar, którego fundatorami byli żołnierze garnizonu Żagań, Komitet Rodzicielski oraz zakład opiekuńczy – Żagańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Lekkiego. W 1983 roku Szczep Drużyn ZHP działający w placówce otrzymał swój sztandar. Za wysoką jakość pracy edukacyjnej szkoła czterokrotnie została wyróżniona na szczeblu centralnym. W 1979 roku otrzymała odznakę „KOS – artystyczny” i stała się członkiem KLUBU – 300 zrzeszającym najaktywniejsze szkoły w kraju.

W grudniu 1989 roku szkoła została przyjęta do Klubu Szkół Przodujących.

W roku 1993 opracowano Statut, urządzono pracownię komputerową. Dzisiaj szkoła posiada nowoczesną pracownię informatyczną, wyposażoną w komputery najnowszej generacji, z dostępem do Internetu. W 2000 roku, w związku z reformą szkolnictwa przekształcono placówkę w sześcioklasową Publiczną Szkołę Podstawową nr 7. Część budynku przeznaczono na Publiczne Gimnazjum nr 1. Mury szkoły opuściło 7041 uczniów. Obecnie w 24 oddziałach uczy się 600 uczniów.

W 2002 roku szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji „Szkoła z klasą” pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz wydawnictwa AGORA. Rok później szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły z klasą”, który z rąk Prezydenta RP odebrała dyrektor szkoły Halina Pilarczyk. W 2005 roku szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim programie COGITO-AGO, którego organizatorami było Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz wydawnictwo AGORA pod honorowym patronatem Wisławy Szymborskiej, Janiny Ochojskiej i Aleksandra Wolszczana. Szkoła zdobyła sprawność Cogito i Ago, otrzymując tym samym dyplomy: „Szkoła uczy myśleć” i „Szkoła uczy działać”. Od początku istnienia szkoła wypracowywała swoje tradycje i obrzędy. Należą do nich: uroczyste ślubowanie klas I i VI na sztandar szkoły, pożegnanie klas VI, demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego, przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu, uroczyste apele z okazji świąt państwowych i okolicznościowych, obchody święta szkoły.
 

7 marca 2007 roku Dyrektor Szkoły Halina Pilarczyk odebrała nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych w Belwederze za projekt działań profilaktycznych w ramach ogólnopolskiej kampanii "Szkoła bez przemocy". Patronat nad kampanią objął Prezydent RP Pan Lech Kaczyński.
 

W 2008 roku w wyniku połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Publicznego Gimnazjum nr 1, powstał Zespół Szkół nr 1, którym kierowała dotychczasowa dyrektor szkoły podstawowej, Pani mgr Halina Pilarczyk. W latach 2010-2013 funkcję dyrektora placówki sprawowała Pani mgr Małgorzata Zdanowicz. Obecnie Zespołem Szkół nr 1 kieruje Pani mgr Dorota Stebelska, wicedyrektorem ds. gimnazjum jest Pani mgr Ewa Wójtowicz, a ds. szkoły podstawowej Pani mgr Barbara Starczewska
 

U nas dzwoni

Lekcja od - do przerwa
1 800 - 845 10 min
2 855 - 940 10 min
3 950 - 1035 10 min
4 1045 - 1130 10 min
5 1140 - 1225 20 min
6 1245 - 1330 10 min
7 1340 - 1425 10 min
8 1435 - 1520  

Gości online: 0

 

Losowe foto

 

 

 

Copyright © 2010