Login:   Hasło:
 
Informacje o konkursach przedmiotowych można uzyskać na stronie - www.ko-gorzow.edu.pl/konkursy-przedmiotowe.
Home Galeria Plan lekcji Nasza kadra O szkole Klasy Projekty Dokumentacja Filmoteka
PG1 Zajęcia pozalekcyjne Dni kontaktowe Konkursy przedmiotowe Podręczniki ODN Szkolne akcje Kontakt Rekrutacja
List otwarty Rady Rodziców
   

Opis projektu realizowanego w ramach eTwinningu
Nazwa projektu – Oh my sweet hometown

Czas trwania projektu – wrzesień 2011 – czerwiec 2012

Cel projektu

   Celem projektu jest prezentacja własnego środowiska lokalnego – szkoła, miejsce zamieszkania oraz poznanie środowisk lokalnych, z których pochodzą inni uczestnicy projektu.

Formy realizacji

   Uczestnicy projektu, działając według ustalonego harmonogramu, przygotowują prezentacje dotyczące tematów związanych ze środowiskiem lokalnym, które zostały wyszczególnione w harmonogramie np. szkoła, zabytki, postacie historyczne, legendy związane z miejscem zamieszkania. Opracowując prezentacje uczestnicy korzystają z technologii informatycznych. Prezentacje mogą przybierać formę galerii zdjęć, pokazu slajdów, filmów, dokumentów tekstowych itd. Przygotowany materiał zostaje zaprezentowany na stronie internetowej – twinspace, która jednocześnie stanowi platformę do komunikacji oraz współpracy między uczestnikami projektu.

Uczestnicy projektu

   W projekcie biorą udział szkoły z 6 krajów Europy. Z PSP nr 7 w Żaganiu w projekcie uczestniczy 2 nauczycieli oraz 6 uczniów. Nauczyciele mają za zadanie wspierać i koordynować pracę uczniów przygotowujących prezentacje. W szkole regularnie odbywają się spotkania zespołu biorącego udział w projekcie. W trakcie spotkania omawiany jest sposób realizacji zadań oraz przydzielane są obowiązki.

Z materiałami przygotowanymi w ramach projektu można zapoznać się:
http://new-twinspace.etwinning.net
nazwa użytkownika - (Username) - obserwator
hasło -(Password) - psp7

 

Projekt -„MATEMATYKA INNEGO WYMIARU”


   W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie naszej szkoły przystąpili do projektu matematycznego pt. „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży” realizowanego przez Firmę ELITMAT na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej , który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


   Celem głównym projektu jest poprawa wizerunku matematyki i zwiększenie zainteresowania uczniów szkół poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania.


   Koordynatorami projektu są nauczyciele matematyki pani Renata Sofroniuk i pani Iwona Budziłło. Do projektu zgłosiło się 49 uczniów z klas IV-VI. Uczniowie po zarejestrowaniu się na stronie internetowej powyższego projektu mają dostęp do różnorodnych zadań matematycznych. Realizator projektu dostarczył również dla każdego uczestnika zbiór zadań. Mamy nadzieję, że udział w tym projekcie pomoże uczniom w zrozumieniu praw matematycznych i usystematyzuje zdobytą wiedzę.U nas dzwoni

Lekcja od - do przerwa
1 800 - 845 10 min
2 855 - 940 10 min
3 950 - 1035 10 min
4 1045 - 1130 10 min
5 1140 - 1225 20 min
6 1245 - 1330 10 min
7 1340 - 1425 10 min
8 1435 - 1520  

Gości online: 0

 

Losowe foto

 

 

 

Copyright © 2010