Wiwat Niepodległa !

Apel z okazji 99. rocznicy odzyskanie niepodległości przez Polskę uświadomił uczniom, jak ważne i doniosłe święto obchodzimy 11. listopada. Zaprezentowane wiersze i pieśni skłoniły zebranych do zadaumy nad naszą wspólną historią. Stanowiły okazję do zamanifestowania patriotyzmu. Pięcioro uczniów opowiedziało o losach swych krewnych, którzy w dramatycznych okolicznościach

Pięcioro uczniów opowiedziało o losach krewnych, którzy w dramatycznych kolicznościach dowiedli swej polskości. Potrafili sprostać wyzwaniom historii.