28.11.2018r w Naszej Szkole odbył się etap szkolny XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Wzięli w niej udział uczniowie klas III gimnazjum.
Celem olimpiady jest promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej poprzez: pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie. Ponadto olimpiada miała za zadanie kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych oraz inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.
Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań zamkniętych dotyczących zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.
Pierwsze miejsce zajął Hubert Piwiński z III a, drugie miejsce Wiktoria Rusikiewicz z klasy IIIc, natomiast trzecie Martyna Kłujsza z IIIc oraz Łukasz Jarzyński z IIIa
Hubert 14.12.2017r będzie reprezentował Naszą Szkołę podczas etapu rejonowego Olimpiady.
Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów.