KANGUR MATEMATYCZNY

Rozpoczęły się zapisy na międzynarodowy konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”. Zapisy u nauczycieli matematyki do 9 stycznia 2019 r. Konkurs jest imprezą samofinansującą się, stąd konieczność odpłatności za udział w niej. Uczeń chcący wziąć udział w konkursie, wpłaca wpisowe w wysokości 9zł swojemu nauczycielowi matematyki.
KK