W klasie 8c na godzinie wychowawczej gościła na zaproszenie wychowawcy Pani Monika Broda policjantka z KPP w Żaganiu, która wyjaśniła następstwa niewłaściwych zachowań zwracając jednocześnie, uwagę na pozytywne postawy funkcjonowania w grupie rówieśniczej.