Informacja Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie ósmoklasisty oraz szkoleniach kandydatów na egzaminatorów.