Lista uczniów przyjętych do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Żaganiu na rok szkolny 2019/2020 jest udostępniona na tablicy ogłoszeń w szkole.