Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 klas I – VIII w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu dnia 01 września br. odbędzie się według następującego planu:
godz. 8.30
gab. 102 – klasa VI d
gab. 110 – klasa VIII b
gab. 5 – klasa VIII a
gab. 27 – klasa VII c
gab. 29 – klasa VIII d
godz.9.00
gab. 31 – klasa III d
gab. 116 – klasa VIII c
gab. 33 – klasa II b
gab. 117 – klasa II d
klasa I a – plac apelowy
godz.9.30
gab. 113 – klasa VII e
gab. 13 – klasa VI c
gab. 11 – klasa VI a
gab. 14 – klasa VI b
klasa I b – plac apelowy
godz.10.00
gab. 23 – klasa VI e
gab. 21 – klasa VII d
gab. 02 – klasa Va
gab. 12 – klasa VII a
klasa I c – plac apelowy
godz.10.30
gab. 10 – klasa VII b
gab. 105 – klasa IV a
gab. 28 – klasa IV b
gab. 30 – klasa III b
klasa I d – plac apelowy
godz.11.00
gab. 118 – klasa II c
gab. 24 – klasa IV c
gab. 22 – klasa IV d
gab. 01 – klasa VI f
godz.11.30
gab.103 – klasa III a
gab. 114 – klasa III c
gab. 32 – klasa II a

Klasy I:
Klasa I a – godz. 9.00
Klasa I b – godz. 9.30
Klasa I c – godz. 10.00
Klasa I d – godz.10.30
Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas z uczniami klas I odbędzie się na placu apelowym.
Spotkania z wychowawcami odbywają się z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego w związku z ryzykiem zakażenia COVID-19.
Uczniowie przebywający na terenie szkoły mają obowiązek zachowania dystansu społecznego.
Do budynku szkoły oraz gabinetów lekcyjnych wchodzą TYLKO I WYŁĄCZNIE uczniowie. Rodziców prosimy o pozostanie na zewnątrz terenu szkoły.
Wychowawcy klas oczekują na uczniów przed wyznaczonymi gabinetami i monitorują przestrzeganie zasad zachowania bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
Po zakończeniu spotkań z wychowawcami uczniowie opuszczają szkołę rotacyjnie.
Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstw pełnią dyżury na korytarzach, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo oraz zapobiegać gromadzeniu się.