Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie! Informujemy o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.
02.11.2021 r.
12.11.2021 r.
07.01.2022 r.
02.05.2022 r.
24.05.2022 r.
25.05.2022 r.
26.05.2022 r.
17.06.2022 r.
Informujemy, że w tych dniach istnieje możliwość udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.