W dniu 25 października 2022 r. odbyło się się w szkole spotkanie uczennic klas ósmych z pracownikami Działu Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Tematem spotkania była profilaktyka raka piersi. Uczennice nie tylko dowiedziały się o czynnikach ryzyka zachorowań na raka piersi, różnych metodach palpacji w celu samokontroli, a co najważniejsze, miały możliwość praktycznego ćwiczenia, na fantomie, wykrywanie zmian nowotworowych.