Poznaj Polskę

Szkoła do Hymnu

Pomagamy zwierzętom

Nie samą nauką żyje szkoła

Nie samą nauką żyje szkoła