W sobotę 29 kwietnia 2023 r . piętnastoosobowa grupa ósmoklasistów pod opieką Pani Haliny Pilarczyk zwiedziła Międzyrzecki Rejon Umocniony – jeden z największych podziemi fortyfikacyjnych świata.