Spotkanie autorskie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej miała miejsce promocja książki Katarzyny Adamek – Pujszo pt. Talleyrandowie jako książęta żagańscy i ich rezydencja w Żaganiu (1862 – 1929). W spotkaniu uczestniczyły uczennice klasy II A PG nr 1 w Żaganiu Patrycja Mędryk i Emilia Demczuk wraz z Paniami Elżbietą Sokołowską i Bożeną Adamowicz

Autorka opowiadała o potomkach księżnej Doroty. Zaprezentowała wiele unikatowych zdjęć dokumentujących ich wielki wkład w rozwój Żagania.

Informacje uzyskane podczas spotkania pozwolą uczennicom wzbogacić treści projektu edukacujnego pt. Śladami księżnej Doroty, patronki naszej szkoły.