Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Dz.U. poz. 1603 z późniejszymi zmianami, 2 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów.
W tym dniu w świetlicy szkolnej będą odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze od godz. 7:00 do godz. 16:00.