W piątek tj.31.07.2020r. od godz. 10.00-14.00 zapraszamy wszystkich absolwentów bądź ich rodziców po odbiór zaświadczeń OKE z egzaminu ósmoklasisty.