Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Dz. U. poz. 1603 z późniejszymi zmianami, dzień 14 października 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla uczniów.
W tym dniu w świetlicy szkolnej będą odbywały się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze od godz. 6:15 do godz. 16:30, nie będzie natomiast obiadu w stołówce szkolnej.
Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze będą również realizowane przez wychowawców i innych nauczycieli w klasach w godzinach od 8:00 do 11:30.