Pomagamy zwierzętom

Nie samą nauką żyje szkoła

Nie samą nauką żyje szkoła