Pani Halina Pilarczyk zorganizowała lekcje historii, podczas których uczniowie poznali specyfikę funkcjonowania Archiwum Państwowego w Zielonej Gorze i Muzeum Archeologicznym w Świdnicy. Obejrzeli wiele historycznych źródeł materialnych, m.in. dokumentów średniowiecznych Zagania. Zwiedzili z zaciekawieniem instytucje zajmujące się konserwacja, przechowywaniem i udostępnianiem naszego dziedzictwa narodowego.