Etap REJONOWY XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia
Polskiego Czerwonego Krzyża